Dit artikel gaat over voorrang hebben versus overschrijding van de maximumsnelheid. Ingegaan wordt op de situatie dat de ene verkeersdeelnemer voorrang heeft en neemt maar daarbij wel de maximumsnelheid in meer of mindere mate overschrijdt. Aandacht wordt besteed aan de vraag wat rechtens is als er vervolgens een aanrijding met een andere verkeersdeelnemer ontstaat.

Artikel voorrang hebben versus overschrijding max snelheid