Bert Kabel

 

Advocaat en specialist sinds 1998

Bert Kabel werd in Leeuwarden geboren. Na de MAVO heeft hij HAVO/MEAO gedaan waarna hij naar de HEAO is gegaan. Daar raakte hij zo gefascineerd door het vak recht dat hij na zijn propedeuse besloot rechten te gaan studeren. In 1997 studeerde hij af aan de Rijksuniversiteit Groningen in het privaat- en strafrecht. Vanaf januari 1998 tot en met januari 2013 heeft Bert in de sectie strafrecht gewerkt bij één van de grootste advocatenkantoren in het zuiden van het land.

Sinds 1 april 2014 is Bert Kabel werkzaam bij SMART Advocaten te Eindhoven. Hij houdt zich daar voor een groot deel bezig met het verkeersrecht in ruime zin.

Onder het kopje ‘Wie is Bert Kabel’ wordt verder ingegaan op de werkzaamheden van Bert Kabel als advocaat verkeersrecht.

Waarom Bert Kabel

Eerlijk en deskundig

Door mijn jarenlange ervaring kan ik u op een juiste en adequate manier voorzien van informatie.

Actuele juridische zorg

Door jurisprudentie te volgen en op de hoogte te bljiven van wijzigingen in de wetgeving ontvangt u altijd up to date bijstand in uw zaak.

Specialist in het verkeersrecht

Vanwege mijn specialisme in het verkeersrecht word ik met regelmaat uitgenodigd om als deskundige op te treden in de media.

Wie is Bert Kabel

Bert Kabel is aan de Rijksuniversiteit Groningen afgestudeerd in het strafrecht en het privaatrecht. Hierna is Bert Kabel begin 1998 beëdigd als advocaat. Na jaren een algemene strafrechtpraktijk te hebben gevoerd, heeft hij zich gespecialiseerd als advocaat verkeersrecht.

Dit specialisme is in 2002 ontstaan. Bert Kabel behandelde toen een zaak van een cliënt wiens rijbewijs door het CBR in het kader van de vorderingsprocedure ongeldig was verklaard. De grondslag hiervoor was een verhoogde bloedwaarde, het CDT. Bert Kabel ontdekte toen dat de door het CBR aan laboratoria voorgeschreven CDT-testmethode onbetrouwbare resultaten gaf. Hij heeft samen met twee anderen hierover in 2004 een artikel geschreven dat is gepubliceerd in het Nederlands Juristenblad.

Hierna ontwikkelde Bert Kabel zich sinds 2004 naast advocaat verkeersstrafrecht als alcohol advocaat en CBR advocaat. Inmiddels is Bert Kabel de meest ervaren CBR advocaat in Nederland. Hij heeft de afgelopen 10 jaar vele procedures tegen het CBR gevoerd en daarbij ook talloze belangrijke overwinningen geboekt. Zie bijvoorbeeld Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State (ABRvS) 21 januari 2009, LJN: BH0476, ABRvS 11 juli 2012, LJN: BX1092 en ABRvS 9 januari 2013, LJN: BY8007.

Bert Kabel heeft de afgelopen jaren als advocaat verkeersrecht ook diverse lezingen gegeven op het gebied van het verkeersrecht onder andere voor het Studiecentrum Rechtspleging (SSR), de Rechtbank Breda en de Stichting Kwaliteitsbewaking medische laboratoria (SKML).

Verder wordt Bert Kabel vaak door de media benaderd als gespecialiseerd advocaat verkeersrecht. Bert is meerdere malen op de landelijke televisie en radio geweest onder andere op het NOS-journaal, Hart van Nederland en op Radio 1 ‘Goedemorgen Nederland’. Voorts is Bert door diverse dagbladen geïnterviewd waaronder de Telegraaf, Volkskrant, NRC Handelsblad en het Brabants Dagblad.

Onder het kopje ‘curriculum vitae’ op deze website vindt u een overzicht van hetgeen Bert op het gebied van het verkeersrecht allemaal heeft gedaan. Onder het kopje ’nieuws’ treft u een selectie aan van de diverse optredens in de media.

Wilt u mijn bijstand?