Rijbewijs kwijt

 

De maximumsnelheid is geregeld in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens. Zoals bekend geldt binnen de bebouwde kom een standaard maximumsnelheid van 50 kilometer per uur. Buiten de bebouwde kom geldt op snelwegen een maximumsnelheid van 120 kilometer per uur, op autowegen 100 kilometer per uur en op andere wegen 80 kilometer per uur.

Van deze verkeersregels kan door verkeerstekens worden afgeweken. Dit doet zich bijvoorbeeld voor bij verkeersborden buiten de bebouwde kom in buitengebieden. Soms wordt in buitengebieden een lagere maximumsnelheid vastgesteld. Conform het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) is hier een voorafgaand verkeersbesluit voor nodig.

De politie voert regelmatig snelheidscontroles uit. Daarbij worden verschillende meetmiddelen ingezet om de snelheid te meten. Dit zijn onder andere de mobiele trajectsnelheidsmeter, de mobiele radarsnelheidsmeter en de lasergun.

Wanneer de politie heeft geconstateerd dat iemand de maximumsnelheid met 50 kilometer of meer heeft overschreden en zij de bestuurder heeft staande gehouden, is de bestuurder het rijbewijs kwijt. De politie is dan op grond van de Wegenverkeerswet verplicht tot invordering van het rijbewijs over te gaan. Bij bestuurders van bromfietsen wordt het rijbewijs ingevorderd bij een overschrijding van 30 kilometer per uur of meer. Die bestuurder is dan ook het rijbewijs kwijt.

Wat er na de invordering van het rijbewijs door de politie gebeurt, wordt onder het kopje ‘inname rijbewijs’ op deze website uitgelegd.

Wanneer u over het onderwerp ‘rijbewijs kwijt’ meer wilt weten, kunt u contact opnemen met advocaat verkeersrecht Bert Kabel.
Zijn telefoonnummer is 040-284 1172.