Gevaarlijk rijgedrag

 

Onder het kopje gevaarlijk rijgedrag wordt ingegaan op een aantal onderwerpen die in dat verband vaak voorkomen.

Gevaarlijk rijgedrag kan op verschillende manieren voorkomen. De wetgever heeft gevaarlijk rijgedrag in diverse wettelijke bepalingen strafbaar gesteld. Het algemene kapstokartikel is artikel 5 Wegenverkeerswet. Vervolging voor deze overtreding kan al redelijk snel plaatsvinden.

Wanneer gevaarlijk rijgedrag ernstiger van aard is, kan de officier van justitie iemand vervolgen voor artikel 6 Wegenverkeerswet. Bij bewezenverklaring voor dit misdrijf kunnen er relatief zware straffen worden opgelegd.

In dit verband nemen de dode hoeksituaties (bij vrachtwagens) een bijzondere plaats in. Hoewel het rijgedrag bij aanrijdingen met vrachtwagens vaak niet als roekeloos kan worden gezien, zijn de gevolgen voor met name fietsers vaak zeer ernstig. Gelet hierop wordt er met enige regelmaat tot vervolging van vrachtwagenchauffeurs overgegaan. Daarbij wordt niet zelden een rijontzegging opgelegd.

De voorgaande onderwerpen zien op het strafrechtelijke traject. Na gevaarlijk rijgedrag kan er in sommige gevallen ook nog een bestuursrechtelijk traject volgen. De wetgever heeft onder andere de bevoegdheid aan het CBR gegeven om in bepaalde situaties een EMG-cursus op te leggen

Voor de overzichtelijkheid wordt op alle bovenstaande onderwerpen in aparte artikelen ingegaan.