Verzekering ongeval

 

In het drukke hedendaagse verkeer komt het regelmatig voor dat er aanrijdingen ontstaan. Wanneer iemand betrokken raakt bij een aanrijding zal hij zijn aansprakelijkheidsverzekeraar daarvan op de hoogte stellen. De verzekeraar zal de zaak dan in behandeling nemen.

Binnen het verkeersrecht komt het vaak voor dat er discussie is over de aansprakelijksheidsvraag. Deze discussie vindt niet alleen plaats tussen betrokken verkeersdeelnemers en hun verzekeraars onderling maar ook tussen de verzekerde en zijn aansprakelijkheidsverzekeraar.

De verzekeraar stelt zich soms op het standpunt dat de schade niet gedekt is of dat men geen mogelijkheden ziet de schade bij de wederpartij te verhalen. Daar kunnen allerlei redenen aan ten grondslag liggen. Wanneer u het daar niet mee eens bent, kunt u op basis van de verzekeringspolis soms een beroep doen op de zogenaamde geschillenregeling. Er wordt dan de mogelijkheid van een second opinion verzekering geboden.

Ook polissen van rechtsbijstandverzekeringen kennen soms een geschillenregeling. Als iemand een zaak aan de rechtsbijstandverzekeraar uit handen heeft gegeven en die wijst rechtsbijstand af, kan er een beroep worden gedaan op de geschillenregeling. De betrokkene kan dan op basis van de polis een second opinion verzekering bij een advocaat aanvragen.

Indien de advocaat in tegenstelling tot de rechtsbijstandverzekeraar wel reële kansen op succes ziet, mag de verzekerde soms die advocaat in de hand nemen om de schade op de wederpartij te verhalen.

Wanneer u meer wenst te weten over een second opinion bij een verzekeringskwestie, kunt u contact opnemen met advocaat verkeersrecht Bert Kabel. Zijn telefoonnummer is 040- 284 1172.