Snelheidsovertredingen

 

Onder het kopje snelheidsovertredingen wordt ingegaan op het gehele strafrechtelijke traject na snelheidsovertredingen. Het begint met de meting van de snelheid.

Nadat de politie heeft vastgesteld dat een bestuurder de maximumsnelheid heeft overschreden, kan bij een overschrijding van 50 kilometer of meer het rijbewijs ingevorderd worden. Hierover wordt uitleg gegeven onder het kopje ‘rijbewijs kwijt’.

Na de invordering van het rijbewijs zal het Openbaar Ministerie een beslissing moeten nemen over de inname van het rijbewijs. Men zal dan moeten kijken of het rijbewijs terecht is ingevorderd en/ of er gronden zijn om tot inhouding van het rijbewijs over te gaan.

Wanneer de officier van justitie tot inhouding overgaat, kan de betrokkene hiertegen een klaagschrift bij de Rechtbank indienen en vragen om teruggave van zijn rijbewijs. Op deze klaagschriftprocedure wordt ingegaan onder het kopje ‘rijbewijs terug’.

De afdoening van snelheidsovertredingen is afhankelijk van de mate van de overschrijding van de maximumsnelheid. De snelheidsovertreding kan administratiefrechtelijk en strafrechtelijk worden afgedaan.

Bij de administratiefrechtelijke afdoening krijgt de betrokkene een administratieve boete. De strafrechtelijke afdoening kan op drie manieren geschieden, te weten een transactie, een zitting bij de officier van justitie en een zitting bij de Kantonrechter. De Kantonrechter kan onder andere als straf een rijontzegging opleggen. Aan dit hele traject wordt aandacht besteed onder het kopje ‘boete snelheidsovertreding’.