Verzekering ongeval

 

Onder het kopje verzekering ongeval wordt ingegaan op een aantal civielrechtelijke aansprakelijkheidskwesties die kunnen ontstaan na een ongeval.

Daarbij wordt aandacht besteed aan een ongeval met een fietser, een ongeval met een vrachtwagen en een dodelijk ongeval. Elk van deze situaties kent zijn bijzonderheden in relatie tot de aansprakelijkheid.

Verder wordt informatie verstrekt over het vragen van een second opinion in een verzekeringskwestie. Het komt nog wel eens voor dat een verzekeraar aansprakelijkheid ontkent. Dit kan de eigen verzekeraar zijn, de verzekeraar van de wederpartij of de eigen rechtsbijstandsverzekeraar.

Een betrokkene kan dan behoefte hebben aan een second opinion van een advocaat. De polisvoorwaarden voorzien soms in de mogelijkheid om op kosten van de verzekeraar een dergelijke second opinion aan te vragen.