Alcohol controle

 

Onder het kopje alcohol controle wordt ingegaan op het gehele strafrechtelijke en bestuursrechtelijke traject na het rijden onder invloed. Het begint met de alcohol controle op straat.

Nadat de politie heeft vastgesteld dat een bestuurder onder invloed van alcohol een voertuig heeft bestuurd, kan in bepaalde gevallen het rijbewijs ingevorderd worden. Na de invordering van het rijbewijs zal de officier van justitie een beslissing moeten nemen over het rijbewijs.

Hij zal dan moeten kijken of het rijbewijs terecht is ingenomen en/ of er gronden zijn om tot inhouding van het rijbewijs over te gaan. Wanneer de officier van justitie hiertoe overgaat, kan de betrokkene hiertegen een klaagschrift bij de Rechtbank indienen.

Wanneer de zaak uiteindelijk op een zitting bij de politierechter of officier van justitie komt, zal gekeken worden welke straf er aan de betrokkene moet worden opgelegd. Eén van die straffen is de rijontzegging. Hierop wordt ingegaan onder het kopje ‘boete rijden onder invloed’.

Naast het strafrechtelijke traject kan er in bepaalde gevallen ook nog het bestuursrechtelijke traject volgen. Ook daar kan een alcohol controle plaatsvinden. Het CBR kan namelijk in bepaalde situaties een keuring door een psychiater opleggen. Onderdeel van deze keuring is een bloedonderzoek. Daarbij vindt ook een CDT-analyse plaats.

Naast dit onderzoek heeft het CBR in bepaalde gevallen ook nog de mogelijkheid om een EMA-cursus op te leggen. Verder geeft de Wegenverkeerswet het CBR soms de bevoegdheid een alcoholslot op te leggen.

Voor de overzichtelijkheid wordt op alle bovenstaande onderwerpen in aparte artikelen ingegaan.