Dit artikel gaat over de vorderingsprocedure van het CBR. Voor dit artikel is Bert Kabel geïnterviewd. Het artikel gaat over het bloedonderzoek in de vorderingsprocedure en dan met name over het CDT. De Revu gaat in op de (on-)betrouwbaarheid van de gebruikte CDT- test en de wijze waarop het CBR hier mee om gaat. Door de opstelling van het CBR kan het rijbewijs van betrokkenen ten onrechte ongeldig worden verklaard. Ook gaat de Revu in op de bewaartermijn van bloedmonsters met het oog op het recht op contra-expertise.

CBRrepo