Dit artikel in het Nederlands Juristenblad gaat over het alcoholslotprogramma (ASP). In dit artikel betogen Nico de Vries, Annemiek van Spanje en Bert Kabel dat het alcoholslot een punitieve sanctie is en daarom in het strafrecht thuis hoort. De auteurs zijn van mening dat de strafrechter het alcoholslot dient op te leggen en niet het CBR.

Artikel NJB april 2014