Publicaties

Alcoholslot onder de loep

Verkeersrecht 17 april 2015

In dit artikel gaan Nico de Vries, Annemiek van Spanje, Jos Willemsen, Jan Zevenboom sr. en Bert…
> Lees Artikel

ASP Una Via/ straffen horen in het strafrecht thuis

Nederlands Juristenblad 4 april 2014

Dit artikel in het Nederlands Juristenblad gaat over het alcoholslotprogramma (ASP). In dit artikel…
> Lees Artikel

Onjuist gebruik van laboratoriumdiagnostiek door CBR

Nederlands Tijdschrift voor Klinische Chemie 6 april 2013

Dit artikel gaat over de wijze waarop het CBR in de vorderingsprocedure en eigen verklaringprocedure…
> Lees Artikel

Voorrang hebben versus overschrijding van de maximumsnelheid

Rijontzegging.com 1 februari 2013

Dit artikel gaat over voorrang hebben versus overschrijding van de maximumsnelheid. Ingegaan wordt…
> Lees Artikel

Kritische noten bij vorderingsprocedure ex artikel 130-134 Wegenverkeerswet

Nederlands Juristenblad 24 september 2004

Dit artikel gaat over de vorderingsprocedure ex artikel 130-134 Wegenverkeerswet. Ingegaan wordt op…
> Lees Artikel