Veroorzaker net zo goed slachtoffer

Dit artikel belicht de verschillende kanten van een verkeersongeval. De strekking van het artikel is dat een veroorzaker van een verkeersongeval vaak zelf ook net zo goed slachtoffer is. Een ernstig verkeersongeval heeft niet zelden ook een enorme impact op de...

Rijbewijs onder invloed

Dit artikel gaat over de vorderingsprocedure van het CBR. Het artikel is verschenen naar aanleiding van een publicatie van klinisch chemicus dr. ir. J.P.M. Wielders en advocaat Bert Kabel in het Nederlands Tijdschrift voor Klinische Chemie. In het artikel gaat het NRC...

CBR beïnvloedt keuringsuitslag

Dit artikel gaat over de wijze waarop de onderzoeken in de vorderingsprocedure van het CBR plaatsvinden. Uit bij het CBR opgevraagde gegevens blijkt dat keuringsinstantie WPEX 96% van de keurlingen afkeurt. Als oorzaak hiervoor wordt aangevoerd dat het CBR psychiaters...

Drankrijdster gaat opnieuw in beroep

Dit artikel is een vervolg op het artikel ‘Dientje heeft haar rijbewijs terug’. Nadat de cliënte van Bert Kabel haar rijbewijs terug heeft gekregen, verplicht het CBR haar opnieuw mee te werken aan een nieuw onderzoek door psychiater Kemperman uit Leek....

Bezwaren tegen boetes zijn zinloos

Dit artikel gaat over de vele verkeersboetes die zijn opgelegd wegens snelheidsovertredingen eind 2012 op de Eindhovenseweg in Aalst. Een groep mensen is van mening dat zij van tevoren hadden moeten worden gewaarschuwd dat de flitspalen niet meer analoog waren met...

Dientje heeft haar rijbewijs terug

Dit artikel gaat over een cliënte van Bert Kabel. Na twee jaar procederen heeft zij uiteindelijk gelijk gekregen van de Raad van State. Het onderzoek van psychiater Kemperman was onbevoegd door een psychologe uitgevoerd. Naar aanleiding van de uitspraak van de Raad...